Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ATHENS ART PARK

Art from the radio listener’s point of view.

Two towers to hanging antenna wires.

Interesting dipole antenna, a stealth one.

Nice ground to deploy a beverage antenna. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου